Château d'Hélécine 2 Rue Armand Dewolf 1357 Hélécine | 019/65.54.91

Het Oudheidkundig Museum

Het Kasteel van Hélécine telt een Oudheidkundig Museum (het Musée d’Interprétation Archéologique du Brabant wallon) dat zich richt tot de kinderen. De opgravingen op de magdalénien openluchtsite van Orp-le-Grand (KUL) hebben aanwijzingen blootgelegd van het dagelijkse leven van de Cro-Magnon mensen. Die aanwijzingen worden becommentarieerd tijdens prehistorie-ateliers met de naam ‘Dagelijks leven van de rendierjagers’, Daarbij worden de kinderen aangezet om de geschiedenis op een actieve manier te ontdekken en te beleven, via spelletjes en experimenten.

Het atelier ‘De nomadische jagers-verzamelaars en hun werktuigen’ behandelt de evolutie van de mens en laat de kinderen toe de belangrijkste prehistorische werktuigen te gebruiken (lemmet, krabber, graveerstift, zwikboor…), vuur te maken met silex en marcasiet, en te jagen op mammoeten of rendieren met behulp van een werptuig en een werpspies.

Het atelier ‘Kunst bij het licht van vetlampen’ leert de kinderen de angst voor duisternis te overwinnen, nodigt hen uit om een echt prehistorisch orkest te vormen en leert hen schilderen op de wanden van de grotten van Folx-les-Caves met behulp van fijngemalen minerale kleurstoffen.

Publiek: van de 3e kleuterklas tot het 6e jaar basisonderwijs (minimaal 15 – maximaal 60 kinderen).
Prijs: € 5 voor een halve dag animatie en € 9 voor een volle dag.

Contact:

Telefoon: 019/51.96.82
e-mail : musee.archeo@brabantwallon.be.